Algemene voorwaarden en
huishoudelijk reglement

Inschrijvingsvoorwaarden
 • Het inschrijven voor een cursus kan alleen schriftelijk gebeuren d.m.v. het inschrijfformulier op de website. Zodra ik uw volledig ingevulde inschrijfformulier heb ontvangen, treedt de overeenkomst in werking.
 • Door inzending van het inschrijfformulier verklaart u dat uw hond gezond is en alle verplichte inentingen bezit. Op verzoek dient u een geldig inentingsbewijs te kunnen tonen.
 • Door het invullen van het inschrijfformulier verklaart u een geldige aansprakelijkheidsverzekering te hebben, waarbij de hond is meeverzekerd. Daar u zelf te allen tijde verantwoordelijk blijft voor de gedragingen van uw hond. Schade kan nooit verhaald worden op de hondenclub
 • Deelname aan de cursus(sen) gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De hondenclub is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de schade die door uzelf, uw gezinsleden, uw meegebrachte bezoekers of uw hond wordt aangericht. Daarnaast stelt de hondenclub zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal, ongevallen, verlies en dergelijke zowel op als buiten het trainingsveld.
Betalingsvoorwaarden
 • Naar aanleiding van het inzenden van het inschrijfformulier voor een cursus of privé-lessen verplicht u zich tot betaling van het cursusgeld en/of de kosten.
 • De betaling van het cursusgeld zal plaatsvinden d.m.v. een factuur die u uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus moet hebben voldaan. Geeft u zich korter dan 2 weken voor de aanvang van een cursus op, dan dient u zo spoedig mogelijk de betaling over te maken.
 • Als u uw inschrijving binnen 1 week voor aanvang of ná aanvang van de cursus annuleert zal er, indien u reeds betaald heeft, geen restitutie plaatsvinden. Heeft u nog niet betaald dan dient het cursusgeld alsnog binnen de gestelde betalingstermijn voldaan te worden.
 • Er zal wel restitutie plaatsvinden bij overlijden of ziekte van de hond. Dit dient u schriftelijk aan mij door te geven en u dient op verzoek een verklaring van de dierenarts te kunnen overleggen.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen behoud ik het recht om de cursus te annuleren. Mocht u reeds betaald hebben dan zal er restitutie van het cursusgeld plaatsvinden.
Huishoudelijk Reglement
 • U dient bij een cursus minimaal 5 minuten van tevoren aanwezig te zijn. Bij verhindering van een les dient u mij tijdig op de hoogte te stellen.
 • Parkeren is uitsluitend toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen. Pas uw snelheid op het terrein aan en houdt rekening met de mensen/kinderen, die op het terrein wandelen. Zij hebben te allen tijde voorrang.
 • Voor, tijdens of na de les is het zonder toestemming niet toegestaan, dat u of uw partner, kinderen of belangstellenden, het terrein van de zorgboerderij betreden.
 • Draag makkelijk zittende kleding en goed schoeisel waarin u zich makkelijk kunt bewegen en wat de hond niet hindert tijdens de training. De lessen vinden plaats op gras.
 • Laat uw hond voor de training goed uit. Indien uw hond tijdens de training onverhoopt zijn behoefte doet dient u dit zelf op te ruimen. Poepzakjes zullen door mij ter beschikking worden gesteld.
 • Mocht u of uw hond gezondheidsproblemen hebben, gelieve dit voor aanvang van de training aan mij kenbaar te maken.
 • Voor, tijdens en na de training blijft uw hond op het gehele terrein aangelijnd, tenzij ik u toestemming geef om de hond los te laten.
 • Loopse teven zijn in principe toegestaan op de training. Gelieve dit wel van tevoren te melden en de loopse teef te allen tijde aangelijnd te houden.
 • Uw partner, kinderen of belangstellenden zijn uiteraard welkom. Jonge honden zijn echter snel afgeleid. Vraag daarom aan de bezoekers zich rustig te gedragen tijdens de les.